Betreft: Vakantiegeld

Mijn Overheid

Van: MijnOverheid
Aan: ********@*******
Datum: 27-06-2022 15:15
Onderwerp: Betreft: Vakantiegeld

Geachte heer/mevrouw,

U heeft recht op vakantiegeld van minimaal 8% van uw brutojaarsalaris van het
afgelopen jaar. De wettelijke term hiervoor is vakantiebijslag. U kunt deze aanvragen
door in te loggen op MijnOverheid******** (Link). Wij hebben u hierover al eerder benaderd via uw
berichtenbox, echter hebben wij tot op heden nog geen reactie ontvangen.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Valse e-mail