Betreft: Uw teruggave

Mijn Overheid

From: Berichtenbox
Sent: Thursday, July 1, 2021 11:06 PM
To: *********@***********
Subject: Betreft: Uw teruggave

MijnOverheid

Betreft: Uw teruggave.

Geachte heer/mevrouw

Er staat een nieuw bericht voor u klaar in de berichtenbox omtrent een teruggave met het
kenmerk: E*******

Tot wanneer kunt uw teruggave incasseren?
Zorg ervoor dat uw aanvraag voor de teruggave op tijd bij ons binnen is, zo loopt u mogelijk geen
vertraging op.

Hoe incasseer ik mijn teruggave?
U kunt deze teruggave in orde maken in uw beveiligde Berichtenbox.

Open uw Berichtenbox

Valse e-mail