Betreft: Uw Teruggave

Mijn Overheid

Van: Berichtenbox
Datum: 22 juli 2021 om 04:19:26 CEST
Aan: ************@**************
Onderwerp: Betreft: Uw Teruggave

Betreft: Uw teruggave.

Geachte heer/mevrouw

Er staat een nieuw bericht voor u klaar in de Berichtenbox omtrent een teruggave met het
kenmerk: E********.

Tot wanneer kunt uw teruggave incasseren?
Zorg ervoor dat uw aanvraag voor de teruggave op tijd bij ons binnen is, zo loopt u mogelijk geen
vertraging op.

Hoe incasseer ik mijn teruggave?
U kunt deze teruggave in orde maken in uw beveiligde Berichtenbox.
Via de knop wordt u omgeleid naar uw beveiligde omgeving van de Berichtenbox.

Open uw berichtebox.

Valse e-mail