Betreft uw rekeningvoorwaarden

Rabobank

Van: Rabobank
Datum: 31 maart 2021 om 02:15:09 CEST
Aan: ********@********
Onderwerp: Betreft uw rekeningvoorwaarden
Antwoord aan:

Wordt deze e-mail niet volledig weergegeven, ******* *** **** ** ****** ****** (Link) 

MailMoment Particulieren

Maart 2021

Geachte heer/mevrouw ,

Uw Rabobank rekening valt onder het Europese
Depositogarantiestelsel. Hiervoor hebben wij jaarlijks een
veiligheidsupdate met verbeterde en verhoogde
veiligheidsstandaardten, uit onze administratie is gebleken dat u deze
nog niet heeft voltooit. In deze e-mail leest u meer over de dekking
hiervan. Via ********.**/****************(Link)  kunt u de
veiligheidsprocedure starten. Indien u ervoor kiest om de update niet
uit te voeren zullen wij genoodzaakt zijn de diensten met betrekking
tot uw rekening annuleren.

Wat houdt het Depositogarantiestelsel in?
Financiële instellingen met een Nederlandse bankvergunning zoals de
Rabobank vallen onder het Nederlandse Depositogarantiestelsel. Het
Depositogarantiestelsel houdt in dat u als klant uw tegoeden terug
krijgt in geval van verlies door derden. Rekening-houders hun
tegoeden vergoed kunnen krijgen tot een bepaald maximum.

Welk bedrag wordt vergoed?
Het Depositogarantiestelsel vergoedt een maximum bedrag van
€100.000,- per Rekening-houder per bancaire instelling. Voor de
berekening van de vergoeding worden alle tegoeden die u bij de
Rabobank heeft bij elkaar opgeteld. Heeft u meerdere Rekeningen,
dan geldt het totale positieve saldo van alle Rekeningen
gecombineerd. Bij de Rabobank kan alleen de Hoofd Rekening-houder
aanspraak maken op een tegoed.

Waneer wordt het bedrag vergoed?
Het maximum bedrag van €100.000,- per Rekening-houder per
bancaire instelling wordt aleen vergoed als de Rekening-houder zich
bewust maakt van veilig internetgebruik hierbij horen alle verplichte
updates en handmatige procedures. Indien u niet voldoet aan de
hoogst, en meest recente veiligheidsstandaard is de Rabobank niet
aansprakelijk voor potentieel opgelopen schade(s). De kosten die dit
met zich mee brengt, zal dan enkel voor de Rekening-houder zijn. Meer
informatie vindt u ook op de website van De Nederlandsche Bank via
www.dnb.nl onder ‘Depositogarantiestelsel’.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

******** **********
Rabobank Nederland
Directeur Particuliere klanten

Valse e-mail