Vanwege de huidige omstandigheden zijn wij tijdelijk beperkt telefonisch bereikbaar
Let op: Valse mail namens Mijn Overheid Sinds 16:12 14 sep 2021

Betreft: Rekening verificatie

Knab Bank

Van: Knab
Datum: 15 januari 2021 om 05:28:33 CET
Aan: ***************@************
Onderwerp: Betreft: Rekening verificatie

Geachte relatie,

We hebben inwendig onderzoek gedaan naar uw Knab online bankieren. Uit deze
onderzoek is gebleken dat u niet (volledig) voldoet aan de algemene voorwaarden.

Uit voorzorgsmaatregel willen wij u vriendelijk verzoeken om de genodigde verificatie
procedure te verrichten voor het controleren van uw Knab Online. Verricht u deze
procedure niet dan zijn wij genoodzaakt uw betaal en/of spaarrekening(en) op te heffen.

Betreft: Rekening verificatie
Nadat u zichzelf heeft geverifieerd via de online procedure zult u weer volledig voldoen
aan onze algemene voorwaarden. Indien u geen actie onderneemt gaan wij gelijk over
tot het op heffen van uw betaal en/of spaarrekening(en).

Wij voeren een test betaling uit om uw rekening te controleren. Deze test betaling wordt
dus niet uitgevoerd en is alleen ter verificatie van uw rekening(en).

Ga naar**************(link) , voor het bijwerken van uw Knab online account.

Voorkom blokkade van uw rekening!
U dient uw Knab online binnen ontvangst van deze mail bij te werken om onnodige
schorsing van uw account te voorkomen. Tot een nadere toelichting zijn wij altijd bereid.

Met vriendelijke groet,

Knab Servicedesk

Valse e-mail