Betreft: Noodzakelijke update dagelijks bankieren

Rabobank

Van: Rabobank
Aan: *******@**********
Datum: 10 november 2020 om 2:44
Onderwerp: Betreft: Noodzakelijke update dagelijks bankieren

Geachte heer/mevrouw ***********,

Door een intern klanten onderzoek hebben wij kunnen constateren dat u tot
op heden nog geen gebruik maakt van de nieuwe tevens beter beveiligde
online omgeving die de Rabobank momenteel verstrekt aan haar klanten. Wij
willen u als klant erop attenderen te allen tijde up to date te zijn betreft de
nodige actuele bankzaken. Wij verzoeken u om zo spoedig mogelijk over te
stappen naar het betaalgemak van onze vernieuwde online omgeving.

Ga naar *******.*******.**/******/********(Link)   voor alle informatie en
voltooi de update procedure direct.

Let op: De procedure dient voor 13 november uitgevoerd te zijn. Indien u geen
gehoor geeft aan deze oproep zullen wij zelf de toegang tot uw
internetbankieren blokkeren en zullen incasso’s geweigerd worden. Hierdoor
kunnen extra kosten gemaakt worden.

Met vriendelijke groet,

Rabobank
Afdeling particulieren

Valse e-mail