Betreft: Nieuw bericht!

Mijn Overheid

From: MijnOverheid
Sent: Monday, June 27, 2022 10:06 AM
To: ********@********
Subject: Betreft: Nieuw bericht!

Geachte heer/mevrouw

Er staat een document in uw berichtenbox van Rijksoverheid. Log in op Mijn******** (Link) om het
bericht te bekijken. Mogelijk moet u naar aanleiding van dit bericht actie ondernemen. Lees
het daarom op tijd.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Valse e-mail