Betreft: beslaglegging op uw bankrekeningnummer en voorlopige hechtenis van 30 dagen

Deurwaarder

—– Doorgestuurd bericht —–
Van: ***** *******
Aan:
Verzonden: vrijdag 27 maart 2020 09:17:03 CET
Onderwerp: Betreft: beslaglegging op uw bankrekeningnummer en voorlopige hechtenis van 30 dagen

Van ************* & **********  Gerechtsdeurwaarders
Afdeling: Executie Beslaglegging en gijzeling
Contactpersoon: ************

Dossiernummer: ***-******

27 maart 2020, Vlaardingen

Betreft: beslaglegging op uw bankrekeningnummer en voorlopige hechtenis van 30 dagen

Geachte relatie,

Ondanks herhaaldelijke aanmaningen betreffende Uw schuld voor
gemeentelijke naheffing en achterstand Belastingdienst, met
referentie: *****/**/****, blijft U nalatig in het voldoen van de
restschuld van ? 139,87,-

Indien U niet onmiddellijk uw schuld voldoet op het hieronder
opgegeven rekeningnummer, met vermelding van uw dossiernummer
(zie briefhoofd), zijn wij genoodzaakt het Openbaar Ministerie te
verwittigen van Uw nalatigheid.

U dient dan rekening te houden met zeer ernstige gevolgen:

Uw bankrekeningnummer wordt per direct geblokkeerd.

U kunt dan geen geld meer opnemen of storten. Tevens kunt
U geen nieuwe bankrekening openen bij een Nederlandse
bank voor de periode van 8 jaar.

Onze Gerechtsdeurwaarder zal U bezoeken om direct, en
eventueel met behulp van de politie, beslag te leggen op al
uw goederen. U dient hierbij te denken aan uw auto,
televisie, computer, sieraden en overige waardevolle
bezittingen.

Het Openbaar Ministerie (OM) zal de politie opdracht geven
U per direct aan te houden en in gijzeling te nemen voor
minimaal 30 dagen.

U kunt dit enkel nog voorkomen door onmiddellijk het openstaande bedrag
van ? 139,87,- te voldoen op rekeningnummer: *************************
ten name van: *** ******* & ****** , o.v.v. uw dossiernummer (***-***).

Wij vertrouwen er op dat U het niet zover laat komen. U kunt niet meer in beroep
gaan tegen dit vonnis!

Hoogachtend,

Dhr. * *****
*** ********** & ********** Gerechtsdeurwaarders

 

Valse e-mail