Betreft belastingschuld afgelopen fiscale jaar

Belastingdienst

Van: Belastingdienst
Verzonden: zaterdag 7 maart 2020 4:00
Aan:
Onderwerp: Betreft belastingschuld afgelopen fiscale jaar
Geachte heer/mevrouw,

Uit een administratieve controle is gebleken dat u een belastingschuld heeft opgelopen na het afgelopen fiscale jaar.
Wij hebben u hiervoor ook een aangetekende brief verzonden op 06/03/2020.Na meerdere herinneringen heeft u het openstaande bedrag van €461,02 nog niet betaald.

Wij verzoeken u voor de laatste keer het bedrag voor 08/03/2020 te voldoen.

Hierna zal de gerechtsdeurwaarder over moeten gaan op conservatoir beslag op uw persoonlijke goederen.

Betaal het bedrag direct via ideal d.m.v. de onderstaande link.

U kunt het bedrag ook handmatig overmaken op rekeningnummer NL************ t.n.v. Belastingdienst vergeet niet uw kenmerk in de beschrijving te zetten *********.
Betaal het openstaande bedrag veilig en snel via ideal. *********************

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

Belastingdienst

Valse e-mail