Betreft: Bekijk hier uw details

DHL

Van: DHL Express
Verzonden: maandag 7 februari 2022 06:46
Aan: *******@************
Onderwerp:  Betreft: Bekijk hier uw details

Beste meneer en of mevrouw,

Wij kunnen morgen uw zending niet bij u thuis bezorgen. Wij hebben uit onze
administratie vernomen dat uw zending niet volledig aan de frankerings eisen
voldoet.

Zonder de juiste frankering dreigt uw zending retour te worden gestuurd omdat
deze niet op onze depot kan blijven liggen. Natuurlijk begrijpen wij dat u uw
zending op korte termijn thuis wilt ontvangen.

Daarom kunt u vanaf nu via **** (Link) uw pakket frankeren

Het moment dat uw zending volledig is gefrankeerd zullen wij de track-and-trace
naar u toe sturen.

Wij hopen u voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

DHL

Valse e-mail