Betreft: aanmaning Gemeentelijke Naheffing en rioolheffing 2019

Armaere Gerechtsdeurwaarders

Van: ******** *********
Date: wo 8 apr. 2020 om 11:54
Subject: ARMAERE – Gerechtsdeurwaarders & Incasso – Betreft: aanmaning Gemeentelijke Naheffing en rioolheffing 2019
To: *********@**********

ARMAERE – Gerechtsdeurwaarders & Incasso B.V.
Afdeling: executie & beslaglegging
Dossiernummer: *******

8 april 2020, Utrecht

Betreft: aanmaning Gemeentelijke Naheffing en rioolheffing 2019

Geachte heer, mevrouw,

U heeft uw aanslag Gemeentelijke Naheffing en rioolheffing 2019 niet
(volledig) betaald.
Ondanks meerdere aanmaningen, hebben wij nog geen reactie van u
ontvangen. Vandaar dat u deze laatste herinnering ontvangt.
Indien wij wederom geen reactie van u ontvangen, gaan wij binnen 3
werkdagen over tot beslaglegging op uw inkomen.

Specificatie

Bedrag aanslag:                               82,52 euro
Ontvangen kwijtschelding:              0,00 euro
Vermindering ontheffing:                0,00 euro
Openstaand bedrag:                        82,52 euro
Kosten aanmaning:                            7,00 euro
Totaal te betalen:                              89,52 euro

Betalen

Maakt U het nog openstaande bedrag van 89,52 euro binnen 3 dagen,
na dagtekening van deze aanmaning, over op rekeningnummer:
********************, ten name van ARMAERE
Gerechtsdeurwaarders. Vermeld in uw omschrijving uw
aanslagnummer: ********.

Heeft U betaald na 20 maart, maar voor de datum van deze aanmaning?
Dan hebben wij deze betaling nog niet in onze administratie verwerkt en
kunt U deze aanmaning als niet verzonden beschouwen.

Voorkom extra kosten en verdere invorderingsmaatregelen
Betaalt U de aanmaning niet op tijd? Dan volgt er een dwangbevel. De
kosten hiervan bedragen minimaal 67 euro (Artikel 3 van de Kostenwet).

Wanneer U het dwangbevel niet betaald, gaan wij over tot een
vordering op uw inkomen, uw uitkering of uw pensioen.
Daarnaast kunnen wij de belastingdeurwaarder opdracht
geven om beslag te leggen op uw inkomen, uw banktegoeden
en uw bezittingen. Dit brengt voor U extra kosten met zich mee.

Dit is uw laatste kans om te betalen! Indien u wederom niet reageert,
gaan wij binnen 3 werkdagen over tot verdere maatregelen!

Hoogachtend,

Dhr. * ***********
Invorderingsambtenaar
ARMAERE – Gerechtsdeurwaarders & Incasso B.V

 

Valse e-mail