Let op (1/4): Valse e-mail FedEx Sinds 15:55 | 22 mei 2023

BETALINGSHERINNERING

Parkmobile

Van: Parkmobile
Datum: 03-01-2022 08:06 (GMT+01:00)
Aan: ********@*******
Onderwerp: BETALINGSHERINNERING

HERINNERING

Beste heer/mevrouw,

Helaas hebben wij vastgesteld dat je, ondanks eerdere herinnering(en) en een
blokkade op jouw account, nog steeds een betalingsachterstand hebt van € 21,76.

Betaal nu via iDEAL om vrijwel direct* weer gebruik te kunnen maken van slim
parkeren met Parkmobile.

Factuurnummer                   Datum                         Omschrijving                Factuurbedrag
67******                             28-12-2021                    december 2021                    € 21,76
Totaalbedrag:                   € 21,76

Betaal eenvoudig, snel en veilig via iDEAL:
    Direct ******* (Link)

Indien je niet via iDEAL wenst te betalen, kun je het openstaande bedrag overmaken
op onze IBAN NL**ABNA********* ten name van Stichting *************
Nederland te Diemen, onder vermelding van je klantnummer ( 86***** ) en
factuurnummer(s). LET OP: Houd rekening met een verwerkingstermijn van ca. 3
werkdagen.

Wanneer wij de betaling niet binnen 14 dagen na ontvangst van deze e-mail hebben
ontvangen, dragen we jouw dossier over aan ons incassobureau.

Mocht dit bericht en de betaling elkaar gekruist hebben, dan kun je dit bericht als niet
verzonden beschouwen.

Met vriendelijke groet,

Parkmobile

*De verwerking van jouw iDEAL betaling kan tot 5 minuten duren

Valse e-mail