Diverse onderwerpen Klik op “Lees meer”

Parkmobile

Onderstaande e-mail is in (bijna) identieke vorm meerdere keren naar valse-email@fraudehelpdesk gestuurd, maar steeds met een ander onderwerp.”

Voorbeelden van onderwerpen behorende bij deze e-mail zijn:

  • Betalingsherinnering
  • Een betalingsherinnering van uw maandoverzicht van september 2021
  • Herinnering
  • Let op! Er staat nog een betaling open
  • U heeft een betalingsachterstand
  • Betalingsherinnering Parkmobile

 

Van: Parkmobile
Datum: 13 oktober 2021 om 06:04:23 CEST
Aan:*******@*********
Onderwerp: betalingsherinnering
Antwoord aan: mailsystem@woningnet.nl

Betalingsherinnering

Hallo ,

Bedankt dat je parkeert met Parkmobile! We hebben je geparkeerde minuten van afgelopen
maand voor je opgeteld.

Je account zal binnenkort worden geblokkeerd omdat je een
betalingsachterstand hebt. Ondanks herinneringen is er nog niet
betaald.

Betaal de openstaande rekening zo snel mogelijk en je kunt weer
slim parkeren met Parkmobile..

Het gaat om:
Het factuurnummer: 142******
Datum: 17-september-2021
Bedrag: €18,54

**** ***tuur *****ken(Link)

Valse e-mail