Betalingsherinnering

T-Mobile

Van: T-Mobile
Verzonden: zondag, oktober 9, 2022 1:00 PM
Aan: **********@*******
Onderwerp: Betalingsherinnering

Beste relatie,

Dit is een automatisch verstuurd email bericht.

Wij willen u erop attenderen dat wij na meerdere pogingen niet in geslaagd is om u telefonisch
te bereiken.De betalingstermijn van je openstaande factuur bij T-mobile is bijna verstreken.

Het openstaande bedrag is in totaal: €34,29

Maak een nieuwe login (Link)

Deze link vervalt op 14/08/2021

Als u daarna nog steeds niet reageert, zullen wij uw account blokkeren en vervolgens
opschorten hierbij zullen ook al uw services bij T-mobile te komen vervallen.

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Vriendelijke groet,

Klantenservice T-mobile

Valse e-mail