BETALINGSHERINNERING

Parkmobile

Van: Parkmobile
Verzonden: woensdag 2 maart 2022 23:56
Aan:
Onderwerp: BETALINGSHERINNERING

HERINNERING

Beste heer/mevrouw ***,
Helaas hebben wij vastgesteld dat je, ondanks eerdere herinnering(en) en een blokkade op jouw account, nog steeds een betalingsachterstand hebt van € 21,76.
Betaal nu via iDEAL om vrijwel direct* weer gebruik te kunnen maken van slim parkeren met Parkmobile.

Factuurnummer ****
Datum 30-01-2022
Omschrijving januari 2022
Factuurbedrag € 21,76
Totaalbedrag:
€ 21,76

Betaal eenvoudig, snel en veilig via iDEAL:

Indien je niet via iDEAL wenst te betalen, kun je het openstaande bedrag overmaken op onze IBAN ***** ten name van ***** te Diemen, onder vermelding van je klantnummer ( 86**** ) en factuurnummer(s). LET OP: Houd rekening met een verwerkingstermijn van ca. 3 werkdagen.
Wanneer wij de betaling niet binnen 14 dagen na ontvangst van deze e-mail hebben ontvangen, dragen we jouw dossier over aan ons incassobureau.
Mocht dit bericht en de betaling elkaar gekruist hebben, dan kun je dit bericht als niet verzonden beschouwen.
Met vriendelijke groet,
Parkmobile

Valse e-mail