Betalingsachterstand.

Belastingdienst

Van: Belastingdienst
Verzonden: zaterdag 20 augustus 2022 17:01
Aan: ********@************
Onderwerp: Betalingsachterstand.

Geachte Heer/Mevrouw,

Uw openstaande schuld met kenmerk: Y**** is na meerdere herinneringen niet voldaan. Op Dinsdag
23 augustus 2022 om 15:30 zal de gerechtsdeurwaarder overgaan tot conservatoir beslag op uw
inboedel.

kunt de beslagprocedure voorkomen door direct het gehele bedrag van €82,66 te voldoen via IDeal.

Betalen

Met vriendelijke groet,

Belastingdienst,

Valse e-mail