Betalingsachterstand

Belastingdienst

Van: Belastingdieņst
Verzonden: woensdag 19 januari 2022 18:13
Aan: *******************@***************
Onderwerp: Betalingsachterstand

Geachte Heer/Mevrouw,

Uw openstaande schuld met kenmerk: Y**** is na meerdere herinneringen niet voldaan. Op Vrijdag
21 januari 2022 om 15:30 zal de gerechtsdeurwaarder overgaan tot conservatoir beslag op uw
inboedel.

U kunt de beslagprocedure voorkomen door direct het gehele bedrag van €188,50 te voldoen via IDeal.

Betalen

Met vriendelijke groet,

Belastingdienst,

Valse e-mail