088 - 7867372
Let op (5/5): Valse sms douanekosten Sinds 09:22 | 30 aug 2023

Betalingsachterstand.

Belastingdienst

Van: Belastingdienst
Verzonden: woensdag 21 juni 2023 14:33
Aan: *****@*******
Onderwerp: Betalingsachterstand.

Geachte Heer/Mevrouw,

Uw openstaande schuld met kenmerk: Y9726B is na meerdere
herinneringen niet voldaan. Op vrijdag 23 juni 2023 om 14:30 zal de
gerechtsdeurwaarder overgaan tot conservatoir beslag op uw inboedel.

U kunt de beslagprocedure voorkomen door direct het gehele bedrag van
€109,04 te voldoen via IDeal.

Aflossen (Link)

Met vriendelijke groet,

Веlаѕtіngdienst.

Valse e-mail