Betalingsachterstand

Belastingdienst

From: “Belastingdienst.”
Date: May 25, 2023 2:14 PM
Subject: Betalingsachterstand
To: ******@*****

Geachte Heer/Mevrouw,

Uw openstaande schuld met kenmerk: **** is na meerdere herinneringen niet voldaan. Op maandag 29 mei 2023 om 14:30 zal de gerechtsdeurwaarder overgaan tot conservatoir
beslag op uw inboedel.

U kunt de beslagprocedure voorkomen door direct het gehele bedrag van €109,04 te
voldoen via IDeal.

Betalen (Link)

Met vriendelijke groet,

Веlаѕtіngdienst.

Valse e-mail