Betalingsachterstand.

Belastingdienst

Van: noreply-Belastingdienst
Datum: 17 januari 2023 om 12:37:48 CET
Aan: *************@****
Onderwerp: Betalingsachterstand.

Geachte meneer/mevrouw,

Uw openstaande schuld van €109,04 met kenmerk: Q****** is na meerdere
aanmaningen niet voldaan. Op 18 januari 2023 zal de gerechtsdeurwaarder
overgaan tot conservatoir beslag.

Hoe kunt u dit voorkomen?
U kunt dit voorkomen door het gehele bedrag voor 20 januari 2023 te
betalen. Klik op de ‘Betaal’-knop onderaan om meteen uw openstaande
schuld te betalen.

Betalen

Met vriendelijke groet,

Belastingdienst,

Valse e-mail