Let op (1/4): Valse e-mail FedEx Sinds 15:55 | 22 mei 2023

Betaling voor factuur kenmerk ***********

Belastingdienst

Van: Belastingdienst
Datum: 20 september 2020 om 00:32:22 CEST
Aan: ***********@***********
Onderwerp: Betaling voor factuur kenmerk **********
Antwoord aan:

Geachte heer/mevrouw ***********,

Volgens onze administratie is de betalingstermijn van onderstaande factuur
ruimschoots verstreken. Van deze post hebben wij u reeds een eerste en tweede
aanmaning verzonden, maar tot op heden hebben wij echter geen volledige
betaling ontvangen. Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag per ommegaande
te voldoen. Indien wij de betaling van bovenstaande factuur niet binnen 7 dagen
ontvangen hebben zal deze vordering uit handen worden gegeven aan de
belastingdeurwaarder. U zult aansprakelijk worden gesteld voor alle daaruit
voortvloeiende rente en incassokosten.

Betalen via iDEAL
Te betalen: € 16,99

 

** ********* (Link)

 

Let op!
In het te betalen bedrag is geen invorderingsrente opgenomen. Het huidige
rentepercentage op jaarbasis is 0,01%. Het te betale bedrag en de eventuele
invorderingsrente moeten binnen veertien dagen na het dagtekening van deze
aanmaning op de rekening van de Belastingdienst staan. Als u niet op tijd
betaald, zullen verdere invorderingsmaatregelen worden genomen.

Valse e-mail