Let op (1/3): Valse e-mail Eneco Sinds 17:02 | 26 sep 2022

Betaalverzoek

CJIB

Van: “CJIB”
Aan:
Verzonden: Maandag 14 februari 2022 08:29:33
Onderwerp: Betaalverzoek

Geachte bestuurder,

U heeft een beschikking en vervolgens twee aanmaningen ontvangen over het overtreden van een verkeersvoorschrift.

Wij hebben u meerdere malen per brief verzocht om de betaling te voldoen. Het openstaande bedrag is tot heden niet op de rekening van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) bijgeschreven.

U kunt persoonlijk bij het BKR inzage krijgen over de informatie die het BKR over u heeft ontvangen. Wij zullen wij uw bank opdracht geven om beslag te leggen op uw rekening vanaf woensdag 16-02-2022 tot het volledige bedrag is voldaan. Dit houdt in dat u geen toegang meer heeft tot uw rekening en geld.

Omschrijving: Overtreding overschrijding maximum snelheid op autosnelweg met 15 km/h

Feitcode: BP271
Datum: 21-08-2021
Toegestane snelheid: 100 km/h
Gemeten snelheid: 119 km/h
Gecorrigeerde snelheid: 115 km/h
Opgelegde sanctie: € 233,00
Administratiekosten: € 9,00

Te betalen: € 242,00

U moet nu dirеct uw bеtаling doеn viа creditcard of via uw eigen bank.
U bent verplicht het openstaande bedrag te betalen. Het volledige bedrag van € 242,00 moet uiterlijk 16-02-2022 zijn bijgeschreven op het rekeningnummer.

– Klik hier op: online betalen om de factuur te voldoen
– Vul bij uw e-mailadres.
– Klik vervolgens op ‘Continue’.
– Voer de verificatiecode in en klik op ‘Continue’
– Vul bij ‘Wallet addres’ uw rekeningnummer:
*********
– Klik vervolgens op ‘Continue’.
– Vul bij uw voornaam, achternaam, geboortedatum en land van herkomst.
– Klik vervolgens op ‘Continue’.
– Vul bij uw adres, stad, postcode, land.
– Klik vervolgens op ‘Continue’.
– U kunt nu direct uw betaling doen via creditcard of via uw eigen bank.
– Zodra u het openstaande bedrag heeft betaald, ontvangt u een bevestiging email.

Let op u kunt geen betalingsregeling meer treffen.

Niet betalen
Wij zijn dan genoodzaakt uw rekening te blokkeren.

Bent u het niet eens met de beschikking? Dan kunt u na de betaling in hoger beroep gaan bij de officier van justitie van Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (Parket CVOM).

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Hoogachtend
Centraal Justitieel Incassobureau

Valse e-mail