Betaalverzoek voor de jaarlijkse verlengingskosten van uw inschrijving bij WoningNet Stadsregio

Woningnet

Van: WoningNet
Datum: 4 maart 2021 om 05:39:40 CET
Aan: ***********@**************
Onderwerp: Betaalverzoek voor de jaarlijkse verlengingskosten van uw inschrijving bij WoningNet Stadsregio

Geachte heer/mevrouw ,

Op 7-3-2021 verloopt uw inschrijving bij WoningNet Stadsregio.
We hebben u in het verleden een betaalverzoek gestuurd om de verlengingskosten
te betalen. We hebben echter nog geen betaling van u ontvangen

Betalingslink
Uw inschrijving verlengen wij met een jaar als u de verlengingskosten van € 8,00 betaalt.
U kunt deze kosten betalen via iDEAL.
Via de onderstaande link word u automatisch doorverwezen naar onze
betaalpagina.

********************************(link)

Uw factuurnummer is SR*****************

Uw inschrijving is pas definitief als de kosten zijn betaald.
Betaalt u niet voor 7-3-2021 dan gaan wij ervan uit dat u niet meer ingeschreven wilt
staan. Uw opgebouwde inschrijfduur komt dan te vervallen.

Heeft u nog vragen?
Neem dan ****** op met WoningNet.

Met vriendelijke groet,
WoningNet

Valse e-mail