Betaalverzoek voor de jaarlijkse verlengingskosten van uw inschrijving bij WoningNet Stadsregio.

Woningnet

Van: WoningNet
Verzonden: woensdag 14 april 2021 18:17
Aan: *******@*************
Onderwerp: Betaalverzoek voor de jaarlijkse verlengingskosten van uw inschrijving bij WoningNet Stadsregio.

Geachte Heer/Mevrouw **********,

U heeft een inschrijving bij WoningNet Stads. Over 6 weken
verloopt uw inschrijving. Uw inschrijving verlengen wij met een
jaar als u de verlengingskosten van € 8,00 betaalt. U kunt
betalen via iDEAL. Als u inlogt op de website krijgt u een
betaalpagina te zien en kunt u betalen.

Inloggen en betalen
Uw factuurnummer is GR*****

Uw gegevens
Een overzicht van uw gegevens vindt u op **********(link)
Wilt u controleren of de gegevens nog juist zijn? U heeft
hiervoor uw gebruikersnaam en wachtwoord nodig.

Machtiging afgeven.
Wilt u betalen via een doorlopende machtiging? Dit kan, nadat
u dit jaar nog via iDEAL betaald heeft. U kunt na de betaling
bij Overzicht van mijn gegevens uw betaalwijze veranderen.
Volgend jaar zullen wij dan de verlengingskosten van uw
rekening incasseren. Ook hiervan krijgt u via e-mail een
bericht.

Verlaging verlengingskosten
Per 1 juli 2016 is het verlengingstarief tijdelijk verlaagd van €
10 naar € 8. Dit aanbod was geldig tot en met 2019, maar is
voorlopig verlengd. WoningNet en de corporaties behouden
zich het recht voor om de tarieven te herzien, wanneer deze
door nieuwe ontwikkelingen niet langer kostendekkend zijn.
Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een vanuit de overheid
opgelegde (extra) heffing of belasting. Van een aanpassing
ontvangt u bericht.

************* Services
Wij hebben het verwerken van betalingen en incasseren
uitbesteed aan *****************s. Op uw
rekeningafschrift vindt u de betaling terug onder de naam
***************************************.

Uitschrijven
Als u niet binnen 6 weken betaalt, schrijven wij u uit. Uw
opgebouwde inschrijfduur en eventuele reacties vervallen dan.

Vragen?
Heeft u vragen? Neem dan contact op met het
Klantcontactcentrum van WoningNet

Met vriendelijke groeten,

WoningNet
Manager Klantcontactcentrum

Valse e-mail