Betaalverzoek voor de jaarlijkse verlengingskosten van uw inschrijving bij Woningnet

Woningnet

Van: WoningNet
Datum: 28-10-2021 10:41 (GMT+01:00)
Aan: ************@*******************
Onderwerp: Betaalverzoek voor de jaarlijkse verlengingskosten van uw inschrijving bij Woningnet

Betaalverzoek voor de jaarlijkse
verlengingskosten van uw inschrijving bij
Woningnet.

Geachte heer/mevrouw,

U staat bij WoningNet ingeschreven als woningzoekende. Binnenkort loopt uw
inschrijving af. Graag willen wij van u weten of u deze inschrijving wil verlengen of
beëindigen.

Inschrijving verlengen
Als u uw inschrijving wilt verlengen kunt u dit doen via onze
website *******************(link). U ziet vanaf vandaag de betaalpagina om de
verlengingskosten van € 8 te betalen via iDEAL.
Als wij voor 29-10-2021 geen betaling van u ontvangen, dan gaan wij ervan uit dat u niet
meer ingeschreven wilt staan. Uw inschrijftijd vervalt dan.

*********** Online Payment Services
Wij hebben het verwerken van betalingen en incasseren uitbesteed aan ************ Online
Payment Services. Op uw rekeningafschrift vindt u de betaling terug onder de naam
Stichting Derdengelden ************ inzake WoningNet.

Vragen
Heeft u vragen? Op onze website ************ vindt u meer informatie
via Uitleg en Inschrijven.

Met vriendelijke groeten,

WoningNet
Manager Klantcontactcentrum

Valse e-mail