Let op (1/4): Valse e-mail FedEx Sinds 15:55 | 22 mei 2023

Betaalverzoek

Woningnet

Van: WoningNet
Verzonden: zondag 12 juni 2022 3:29
Aan: *******@*********
Onderwerp: Betaalverzoek

Uw betaalverzoek verlengingskosten WoningNet

Geachte relatie,

U staat bij WoningNet ingeschreven. Over drie dagen loopt uw inschrijving af. Graag
willen wij van u weten of u deze inschrijving wilt verlengen of beëindigen.

Inschrijving verlengen
U kunt uw inschrijving verlengen met een jaar door de verlengingskosten van € 8,00 te
betalen via de betalingsplatform. Ga hiervoor naar onze ****** (Link). Als wij voor 15 Juni
2022 geen betaling van u ontvangen, dan gaan wij ervan uit dat u niet meer
ingeschreven wilt staan. Uw inschrijftijd vervalt dan.

Online Payment Services
Wij hebben het incasseren en verwerken van betalingen uitbesteed aan Buckaroo Online
Payment Services. Op uw rekeningafschrift vindt u de betaling terug onder de naam
Buckaroo Stichting Derdengelden inzake WoningNet. Uw factuurnummer is UTR-
000*****.

Vragen?
Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Klantcontactcentrum van WoningNet.

Met vriendelijke groeten,

WoningNet
Manager Klantcontactcentrum

Valse e-mail