Betaalproduct vervangen

Rabobank

Van: Rabobank
Datum: 9 september 2020 om 03:09:10 CEST
Aan: *******@**********
Onderwerp: Betaalproduct vervangen
Antwoord aan:

Vernieuwing verouderde betaalproducten

Geachte heer/mevrouw,

Stap voor stap verbeteren we onze dienstverlening aan u. We willen u graag informeren over de veranderingen m.b.t. het
inloggen in Internet Bankieren. In de algemene bankvoorwaarden staan de rechten en plichten van u en uw bank.

Vervaldatum op uw bankpas n.v.t.
Onze klanten moeten in bezit zijn van een nieuwe betaalproduct. Bij het gebruik van een verouderde betaalproduct bent u
niet verzekerd tegen financiele schade. Een verouderd betaalproduct wordt daarnaast niet ondersteund door het nieuwe
betaalsysteem.

Wij willen u hierbij voorzien van een nieuw Rabobankproduct. De belangrijkste wijziging: banken moeten klanten verzekeren
tegen financiele schade bij eventuele frauduleuze activiteiten.

Regel uw bankzaken
Na de update van ons online omgeving is het voor sommige klanten niet meer mogelijk om veilig gebruik te maken van
het Internetbankieren met het oudere type betaalpas. U kunt alleen nog veilig bankieren met de vernieuwde
betaalpas. Regel uw bankzaken vóór 12-09-2020.

********** ********** (Link)

Sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Wetgeving zijn wij als bank verplicht om
verscherpte voorwaarden te stellen aan onze klanten.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Afdeling Particulieren
Rabobank

Valse e-mail