Betaalpas vervangen

ABN AMRO

Van: ABN AMRO
Datum: 6 december 2021 om 23:25:55 CET
Aan: ********@********
Onderwerp:  Betaalpas vervangen

Het gebruik van onze nieuwe betaalpas
Uw huidige betaalpas wordt gedeactiveerd

Geachte heer/mevrouw,

Uit onze administratie is gebleken dat u nog geen gebruik maakt van onze
nieuwe betaalpas. De nieuwe betaalpas maakt gebruik van een nieuwe NFC-
2 chip technologie, hierdoor is uw betaalpas beter beveiligd tegen
frauduleuze praktijken en voldoet zich aan de Europese
veiligheidsvoorschriften betreffende bankzaken.

In verband met de veiligheid van onze klanten verplicht ABN AMRO het
gebruik van de nieuwe betaalpas. Het gebruik van uw huidige betaalpas
vervalt per 9 December 2021, en dient ingeleverd te worden. Als u de
nieuwe pas niet voor 8 December 2021 heeft aangevraagd zal u een
automatische incasso ontvangen van €21,95 en zal u uw pas binnen 2
werkdagen ontvangen op het adres dat bekend bij ons is.

*******.nl/****angen (Link)
om kosteloos de nieuwe betaalpas aan te vragen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd en van
dienst te zijn
geweest.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

ABN AMRO Bank N.V.
Hoofd Klantcommunicatie

Valse e-mail