Betaal uw openstaande factuur direct – VGZ

VGZ

Van: VGZ
Verzonden: dinsdag 16 februari 2021 04:01
Aan: *********@**********
Onderwerp: Betaal uw openstaande factuur direct – VGZ

******* ** ****** ****** (Link) 

Beste heer/mevrouw ,

Onze administratie heeft geconstateerd dat u een
betalingsachterstand heeft opgelopen. En dat wij tot op heden
helaas uw betaling van het openstaande bedrag, nog niet hebben
mogen ontvangen. Hierbij verzoeken wij u nogmaals om dit bedrag
uiterlijk 16 februari 2021 te voldoen. U kunt het bedrag veilig en snel
via ***** (Link) betalen of via uw Mijn VGZ. Dit bedrag kan bestaan uit één
of meerdere openstaande facturen of uit uw openstaande eigen
risico.

Het overkomt ons allemaal wel eens dat een betaling niet lukt. Dit
kan meerdere redenen hebben zoals een incorrect doorgegeven
rekeningnummer of een tijdelijk tekort aan saldo op het opgegeven
rekeningnummer. Het lijkt ons verstandig dat u controleert of wij het
juiste rekeningnummer hebben.
We adviseren u om alsnog uiterlijk op 16 februari 2021 te betalen.
Hiermee voorkomt u herinneringskosten, extra kosten van de
gerechtsdeurwaarder en/of aanmelding bij het *** (Link).

Wij verzoeken u daarom zo snel mogelijk het openstaand bedrag te betalen.

Overzicht van uw openstaande factuur
Klantnummer 5177754******
Te betalen vooor 16 februari 2020

Hebt u nog vragen?
Kijk dan op onze *************(Link) . We helpen u graag!

Uw factuur betalen
U kunt uw openstaande factuur betalen via *****/********(Link) of klik
boven in de e-mail op Mijn VGZ om uw factuur te betalen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Met vriendelijke groet,
VGZ

Valse e-mail