Betaal uw Belasting

Belastingdienst

From: Belastingdienst
To:
Date: May 1, 2020 at 4:51 AM
Subject: Betaal uw Belasting

Uw openstaande schuld is na meerdere herinneringen nog
niet voldaan. Op 3 mei 2020 zal de gerechtsdeurwaarder
overgaan tot executoriaal beslaglegging. U kunt
beslaglegging voorkomen door het gehele bedrag direct te
voldoen.

Via onderstaande knop kunt u het openstaande bedrag
direct voldoen met iDeal.

****** ****** (link)

Let op : bij executoriaal beslaglegging wordt de hoofdsom
verhoogd met proceskosten en de wettelijke rente

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,
Belastingdienst

 

Valse e-mail