Betaal uw belasting

Belastingdienst

Van: Belastingdienst
Aan: ********@*********
Datum: 21-10-2020 04:54
Onderwerp: Betaal uw belasting

Uw openstaande schuld is na meerdere herinneringen nog
niet voldaan. Op 22 oktober 2020 zal de
gerechtsdeurwaarder overgaan tot executoriaal
beslaglegging. U kunt beslaglegging voorkomen door het
gehele bedrag direct te voldoen.

Via onderstaande knop kunt u het openstaande bedrag
direct voldoen met iDeal.

******* *********(Link)

Let op : bij executoriaal beslaglegging wordt de hoofdsom
verhoogd met proceskosten en de wettelijke rente

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,
Belastingdienst

 

Valse e-mail