Betaal op tijd en voorkom beslaglegging

Geachte bestuurder,
Hierbij ontvangt u een aanmaning over een verkeersovertreding die tot op heden niet betaald is.
Dit is de 3de, tevens laatste bericht is die u van ons ontvangt, wij verzoeken u deze boete z.s.m te voldoen.
Mochten wij na deze laatste betalingsverzoek geen betaling ontvangen zijn wij genoodzaakt uw bank de opdracht te geven uw rekening te blokkeren.
Conform Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stellen wij u in kennis van het feit dat uw persoonsgegevens als wanbetaler bij Stichting BKR zal worden geregistreerd.
Informatie over de overtreding en de opgelegde administratieve sanctie
Omschrijving overtreding: Overschrijding maximum snelheid op autosnelwegen, met 31km/h.
Datum: 05-01-2020
Toegestaande snelheid: 100 km/h
Gemeten snelheid: 136 km/h
Gecorrigieerde snelheid: 131 km/h
Overschreden snelheid: 31 km/h
Openstaande bedrag: € 276,88
Verhoging na 2e bericht: € 376,88
Incassokosten: € 94,50
Administratiekosten: € 0
Te betalen: € 471,38
Klik hier om de betaling te voldoen.
Deze link is 1 week geldig.
Graag willen wij u erop attenderen wij bij ” geen betaling ” genoodzaakt zijn ons Justitiele Incassobureau in te schakelen, die zal overgaan tot beslaglegging.
Wij vertrouwen erop dat wij u hiermee voldoende hebben te geinformeerd.
Hoogachtend,

Centraal Justitieel Incassobureau

Valse e-mail