Let op: Scan geen QR-code van onbekenden! Sinds 12:35 19 jun 2019

Betaal nu en voorkom een blokkade op uw e-mail adres

Overig

Geachte *********,

De kosten voor het gebruik van uw e-mail adres (**********) heeft u niet tijdig betaald. Onze opdrachtgever heeft ons verzocht om het bedrag te incasseren.
Bij geen tijdige betaling, voor a.s. vrijdag 26 april, zal onze opdrachtgever overgaan tot het blokkeren van uw e-mail adres voor verder gebruik. U kunt dan geen e-mails meer ontvangen en versturen en heeft geen toegang meer tot uw account.

Uw e-mail adres zal a.s. vrijdag 26 april bevroren worden indien u de schuld niet voldoet!
Tevens zal ons kantoor u dagvaarden bij de rechtbank, section kanton,
teneinde algehele voldoening in dit dossier en verzoeken tot beslag op uw inkomen en bankrekeningen. De kosten voor het beslag zullen geheel voor uw rekening komen.

Dossier:
Dossiernummer: 20197384
E-mail adres: *********
Reeds betaald: EUR 0,00
Openstaand bedrag: EUR 211,45
Uiterste betaaldatum: 26 april 2019
Onze bankgegevens:
IBAN: DE************
Ten name van: Gerechtsdeurwaarders
Omschrijving: 20197384
Bedrag: EUR 211,45

Neem onze bankgegevens precies over zoals ze hierboven staan, bij een
betaling aan onjuiste gegevens kunnen we geen betaling verwerken en ook de
extra kosten, de blokkade op uw e-mail adres en het beslag niet voorkomen!

Gerechtelijke afdeling

Valse e-mail