Let op: Scan geen QR-code van onbekenden! Sinds 12:35 19 jun 2019

Betaal nu en voorkom blokkade van uw e-mail adres!

Overig

Geachte ***** *** *******,

Er staat al geruime tijd een vordering open inzake de kosten van uw e-mail
account.
De kosten voor het gebruik van uw e-mail adres (********@******.nl) heeft u
niet tijdig betaald. Onze opdrachtgever heeft ons verzocht om het bedrag te
incasseren.

Wij hebben u tweemaal gesommeerd tot betaling, echter staat de som nog
steeds volledig open.

Bij geen tijdige betaling, voor a.s. woensdag 17 april, zal opdrachtgever
overgaan tot het blokkeren van uw e-mail adres voor verder gebruik. U kunt
dan geen e-mails meer ontvangen, versturen en heeft geen toegang meer tot
uw account. Tevens zal alle data worden geloosd en het adres onherroepelijk
gesloten blijven.

Dit is onomkeerbaar, alle data zal worden verwijderd en het
account gesloten!

Tevens zal ons kantoor u dagvaarden bij de rechtbank met het verzoek tot
beslag in kort geding, alle gerechtelijke kosten zullen wij bij u in rekening
brengen.

Dossier:

Dossiernummer: **********
E-mail adres: ********@******.nl
Op naam van: ***** *** *******
Verschuldigde som: EUR 210,72
Uiterste betaaldatum: 17 april 2019

Onze bankgegevens:

IBAN: **********************
Ten name van: Gerechtsdeurwaarders
Omschrijving: **********
Bedrag: EUR 210,72
Neem ons IBAN exact over zoals hierboven staat, bij een betaling
aan andere gegevens dan bovenstaande kunnen we het proces van
de blokkade en alle bijkomende extra kosten niet voorkomen!

Valse e-mail