Beste relatie

Mijn Overheid

Van: MijnOverheid
Verzonden: woensdag 29 september 2021 16:59
Aan: *********@**************
Onderwerp: Beste relatie

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

Er staat een nieuw document in uw Berichtenbox van de belastingdienst.
Bekijk uw bericht via MijnOverheid.

Met vriendelijke groet,
MijnOverheid

Valse e-mail