Beste ondernemer

Kamer van Koophandel

Van: KVK werkt voor ondernemers
Datum: Wed, 3 Aug 2022 02:28:52 +0000
Aan: *********@*********
Onderwerp: Beste ondernemer
Antwoord-naar:

Beste ondernemer,

Uit onze data is gebleken dat de persoonsgegevens gekoppeld aan uw bedrijf
vanaf dit email adres **********@********* onvolledig zijn ingediend. Het is
essentieel voor instanties en gemeentes om uw volledige gegevens bij ons op te
kunnen vragen indien nodig.
Wij verzoeken u daar om zo spoedig mogelijk uw contactgegevens bij te werken.

Wij verzoeken u daarom om zo spoedig mogelijk uw
contactgegevens bij te werken via uw persoonlijke
verificatie formulier hier beneden.

nu ********* (Link)

Dank voor uw medewerking.
KVK Nederland.

Valse e-mail