Let op (1/4): Valse e-mail FedEx Sinds 15:55 | 22 mei 2023

Beste ondernemer (Regiodata) / KVK RegioData : Beste ondernemer |

Kamer van Koophandel

Van: Kamer van koophandel regiodata
Verzonden: maandag 19 september 2022 03:16
Aan: *********@*******
Onderwerp: Beste ondernemer (Regiodata) / KVK RegioData : Beste ondernemer

Informatie

Beste ondernemer

Uit onze administratie is gebleken dat uw bedrijfsgegevens gekoppeld aan dit
emailadres : *******@************ onvolledig bij ons zijn ingediend.

Het is belangrijk en essentieel voor verschillende instanties en gemeentes om
uw volledige bedrijfsgegevens bij ons op te kunnen vragen indien nodig. Wij
verzoeken u daarom zo spoedig mogelijk de contact gegevens van uw bedrijf bij
te werken.

Scan eenvoudig de QR code hier naast met de
camera van uw smartphone om doorverwezen te                         Afbeelding QR code (=Link)
worden om uw bedrijfsgegevens bij ons bij te
werken.

Let op! : Uw aanvraag dient voor 27 Septemeber 2022 te zijn bijgewerkt.

Vriendelijke groet Kamer van koophandel

Valse e-mail