Let op (1/4): Valse e-mail FedEx Sinds 15:55 | 22 mei 2023

Beslaglegging

Belastingdienst

Van: Belastingdienst Nederland
Verzonden: dinsdag 15 juni 2021 10:54
Aan: ***************@**************
Onderwerp: Beslaglegging

Uw openstaande schuld van EUR €1491,00 met het kenmerk:
B********* is na meerdere herinneringen niet voldaan. Op 16 juni 2021
zal de gerechtsdeurwaarder overgaan tot conservatoir beslag. U kunt de
beslagprocedure voorkomen door direct het gehele bedrag te voldoen via
iDeal.

Nu betalen

Als u niet op de knop kunt klikken gebruik dan de onderstaande link:

*******************************(link)

Valse e-mail