Beschikking (eenmalige) energie toeslag 2023

Mijn Overheid

Van: MijnOverheid
Datum: 14 december 2022 om 11:34:25 CET
Aan: ********@********
Onderwerp: Beschikking (eenmalige) energie toeslag 2023
Antwoord aan:

Geachte heer/mevrouw,

Deze e-mail is uitsluitend voor *******@*********

Vanwege de financiële impact van de COVID-19-pandemie
heeft de overheid besloten u een extra toezegging te doen
van 978,99 euro op uw energie toeslag.

Ga naar https://**********.nl/********-2023 (Link) om het|
formulier in te vullen,

Verder hoeft u niks meer te doen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

MijnOverheid

Valse e-mail