Bescherm uw account

ICS

Van: International Card Services
Datum: ma 6 mrt. 2023 00:25
Aan: ******@********
Onderwerp: Bescherm uw account

Geachte klant,

Uit onze administratie is gebleken dat u de “twee-factor authenticatie” nog niet heeft
geactiveerd. Deze beveiligingsmethode is vanaf 1 maart 2023 ingegaan zodat we de
veiligheid van onze klanten nog beter kunnen waarborgen tegen fraude.

Jaarlijks voeren wij onderzoek uit naar het veiligstellen en het waarborgen van onze
klanten hun persoons- en contactgegevens. Bij het onderzoek dat we doen naar onze
klanten, vragen en controleren we uw persoons- en contactgegevens.

Wij verzoeken u ook daarom de “twee-factor authenticatie” in te stellen, mocht u dit
nog niet voor 10 maart 2023 te hebben voldaan dan kunt u geen gebruik meer maken
van uw Mijn ICS account tot dat u dit wel gedaan heeft.

Wij gaan heel zorgvuldig om met alle klantgegevens die wij ontvangen.
Lees in het Privacy Statement meer over hoe wij omgaan met deze gegevens.

Klik hier (Link) om doorverwezen te worden naar de ”twee-factor authenticatie” en vul alles
naar behoren in.

Beëindiging voorkomen?

Voor de opzegging geldt een opzegtermijn van twee maanden. Als wij in deze periode
niets van uw horen, eindigt uw overeenkomst met ons op 10 maart 2023. Daarna heeft u
geen overeenkomst meer met ons en kunnen wij u Card(s) niet meer voor u
deblokkeren.

Bij voorbaat dank aan uw medewerking,

Met vriendelijke groet,

International Card Services

Afdeling Account Management

Valse e-mail