Bericht:Online identificatie – Laatste Herinnering

ICS

Van: International Card Services
Onderwerp: Bericht:Online identificatie – Laatste Herinnering
Datum: 7 september 2021 om 14:07:50 CEST
Aan:******@*********
Antwoord aan:

Online identificatie-Herinnering

Beste ********** ,

Uit een administratieve controle bij International Card Services is er gebleken dat
de actualisatie formulier gekoppeld aan het emailadres: *********@******** nog
niet geregistreerd staat. Wij verzoeken u om deze als nog in te vullen om de
blokkade van uw Card(s) & Mijn Card Online tegen te houden.

Mijn actualisatie formulier invullen
Na het volledig invullen van het formulier zal u een bevestiging per post
ontvangen met betrekking tot het beletten van de blokkade van uw Card(s) &
Mijn Card Online.Mijn beveiligd formulier aanvragen via de volgende link:
********.nl/********satie (Link)

Heeft u meer vragen over de actualisatie formulier? kijk op *******.nl (Link) of Neem
contact op met de ICS Creditcard Servicedesk: 020 – * *** ***.

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

Valse e-mail