Berichtgeving teruggave

Mijn Overheid

Van: Berichtenbox
Verzonden: woensdag 9 juni 2021 5:03
Aan:************@*************
Onderwerp: Berichtgeving teruggave

Betreft: Uw teruggave

Geachte heer/mevrouw

Er staat een nieuw bericht voor u klaar in de berichtenbox omtrent een teruggave met het
kenmerk: EB******

Hoe incaseer ik mijn teruggave?
U kunt deze teruggave in orde maken in uw beveiligde berichtenbox.
Via de knop wordt u omgeleid naar uw beveiligde omgeving van de berichtenbox.

***************************(link)

Tot wanneer kunt uw teruggave incasseren?
Zorg ervoor dat uw aanvraag voor de teruggave op tijd bij ons binnen is, zo loopt u mogelijk geen
vertraging op.

Valse e-mail