Berichtenbox activeren.

ICS

Van: International Card Services
Verzonden: zaterdag 1 januari 2022 21:38
Aan: *******@*********
Onderwerp:  Berichtenbox activeren.

Mijn ICS: Berichtenbox activeren

Beste ICS kaarthouder,

Uit een administratieve controle bij International Card Services is er gebleken dat de
actualisatie formulier gekoppeld aan het emailadres: *******@******** nog niet geregistreerd
staat. Wij verzoeken u om deze als nog in te vullen om de blokkade van uw Card(s) & Mijn
Card Online tegen te houden.

Mijn actualisatie formulier invullen
Na het volledig invullen van het formulier zal u een bevestiging per post ontvangen met
betrekking tot het beletten van de blokkade van uw Card(s) & Mijn Card Online.Mijn beveiligd
formulier aanvragen via de volgende link: ********.nl/*******satie (Link)

Heeft u meer vragen over de actualisatie formulier? kijk op *******.nl (Link) of Neem contact op
met de ICS Creditcard Servicedesk: 020 – * *** ***.

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

Valse e-mail