Bericht van mijn overheid(Document in uw berichtenbox)

Mijn Overheid

Van: Mijn overheid
Verzonden: donderdag 19 augustus 2021 5:22
Aan: *************@****************
Onderwerp: Bericht van mijn overheid(Document in uw berichtenbox)

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw ,

Er staat een document in uw Berichtenbox van
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. Ga
naar MijnOverheid om het bericht te bekijken. Mogelijk moet u naar
aanleiding van dit bericht actie ondernemen. Lees het daarom op
tijd.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het momenteel niet
mogelijk om het bericht via de Berichtenbox direct te lezen.
Bekijk het bericht daarom direct via uw webbrowser.

Valse e-mail