Bericht van Belastingdienst

Geachte heer/mevrouw ***************,
U heeft niet aan uw betalingsverplichting voldaan. In dit bericht vindt u informatie over het bedrag dat u moet betalen.
Uw openstaande schuld met kenmerk ***************is na meerdere herinneringen nog niet voldaan. Op 30 mei 2020 zal de gerechtsdeurwaarder overgaan tot executoriaal beslaglegging. U kunt beslaglegging voorkomen door het gehele bedrag direct te voldoen.
Via onderstaande knop kunt u het openstaande bedrag direct voldoen met iDeal.
**********************************
Betaal openstaande schuld
Let op: bij executoriaal beslaglegging wordt de hoofdsom verhoogd met proceskosten en de wettelijke rente.
Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geinformeerd.
Met vriendelijke groet,
MijnOverheid

Valse e-mail