Bericht van Belastingdienst in uw mail.

Mijn Overheid

Van: BeIastingdienst
Datum: 8 november 2021 om 16:16:37 CET
Aan:*******@********
Onderwerp: Bericht van Belastingdienst in uw mail.
Antwoord aan:

Bericht van Belastingdienst in uw mail.

MijnOverheid

Dit is een herinnering van een ongelezen bericht in uw
Berichtenbox op MijnOverheid.

Geachte Heer/Mevrouw,

Er staat een t eruggave van 1157,73 EUR voor u klaar. Verifieer u
Rekeningnummer **** (Link) om het bovenstaande bedrag te ontvangen.
U zult de terugbetaling binnen 3-4 werkdagen. U kunt alleen
het bedrag ontvangen nadat de verificatie is voltooid.

Wij hopen u genoeg te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Download de Berichtenbox app
Post van de overheid direct lezen op uw mobiel of tablet? Dat kan
met de Berichtenbox app van MijnOverheid. Download de app via
de App Store of via Google Play.

Valse e-mail