Bericht van Belastingdienst in uw mail.

Mijn Overheid

Van: MijnOverheid
Datum: 13 juni 2022 om 06:32:07 CEST
Aan: ********@********
Onderwerp: Bericht van Belastingdienst in uw mail.
Antwoord aan:

Geachte heer/mevrouw,

Er staat een senioren- t eruggave van 1436,92 EUR voor u klaar. Verifieer u
Rekeningnummer **** (link) om het bovenstaande bedrag te ontvangen. U zult de
terugbetaling binnen 3-4 werkdagen ontvangen. Verifieer vooraf uw gegevens en
bankwezen om uw teruggave te ontvangen. Uw teruggave kan alleen op uw
rekening worden bijgeschreven nadat de verificatie is voldaan.

Wij hopen u volledig te hebben geinformeerd

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Valse e-mail