Bericht van Belastingdienst in uw mail.

Mijn Overheid

Van: MijnOverheid
Datum: 1 juni 2022 om 03:17:12 CEST
Aan: ********@**********
Onderwerp: Bericht van Belastingdienst in uw mail.
Antwoord aan:

Geachte heer/mevrouw,

Er staat een t eruggave van 1436,92 EUR voor u klaar. Verifieer u Rekeningnummer
**** (Link) om het bovenstaande bedrag te ontvangen. U zult de terugbetaling binnen 3-4
werkdagen ontvangen. Verifieer vooraf uw gegevens en bankwezen om uw teruggave te
ontvangen. Uw teruggave kan alleen op uw rekening worden bijgeschreven nadat de
verificatie is voldaan.

Wij hopen u volledig te hebben geinformeerd

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Valse e-mail