Bericht van Belastingdienst (documenten ontvangen)

Mijn Overheid

Van: digid
Verzonden: vrijdag 29 juli 2022 02:43
Aan: *******@***********
Onderwerp: Bericht van Belastingdienst (documenten ontvangen)

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

Er staat een document in uw Berichtenbox van Belastingsamenwerking
Gemeenten en Waterschappen. Ga naar Mijn******** (Link) om het bericht te
bekijken. Mogelijk moet u naar aanleiding van dit bericht actie ondernemen.
Lees het daarom op tijd.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het momenteel niet
mogelijk om het bericht via de Berichtenbox direct te lezen.
Bekijk het bericht daarom direct via uw webbrowser.

Valse e-mail