Bericht van belastingdienst (document ontvangen)

Mijn Overheid

Van: Mijn Overheid
Verzonden: Tuesday, February 8, 2022 12:38:46 PM
Aan: **********@*******
Onderwerp: Bericht van belastingdienst (document ontvangen)

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw ,

Er staat een document in uw Berichtenbox van
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. Ga naar
********heid (Link) om het bericht te bekijken. Mogelijk moet u naar
aanleiding van dit bericht actie ondernemen. Lees het daarom op
tijd.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het momenteel niet
mogelijk om het bericht via de Berichtenbox direct te
lezen. Bekijk het bericht daarom direct via uw webbrowser.

Valse e-mail